เครื่องกรอง ขนาดตั้งแต่ 50 - 10000 สิตรต่อชม.
ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องกรอง
ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องกรอง

        Home   l   สินค้าใหม่-สินค้าแนะนำ   l   คุยกันเรื่องไวน์   l   สินค้า d-i-wine   l   แนะนำสูตรไวน์   l   สาระน่ารู้เรื่องไวน์   l  ติดต่อทีม ดี.ไอ.ไวน์        


   หน้ารวมข่าว จำนวนผู้ดูข่าวนี้ [87031] คน

ธ.ก.ส. เปิดธนาคารหมู่บ้าน 2 แห่ง

กำแพงเพชร 15 พ.ค.- ธ.ก.ส. เปิดธนาคารหมู่บ้านนำร่องเพิ่มอีกที่จังหวัดกำแพงเพชร 2 แห่ง หลังตั้งเป้าหมายปี 48 ยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคารหมู่บ้าน 99 แห่ง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทุนหมู่บ้าน 50,000 แห่งทั่วประเทศ โดยกำชับทุกหมู่บ้านต้องปล่อยสินเชื่อด้วยความรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพ

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดธนาคารหมู่บ้านทุ่งมหาศาล ต.มหาชัย อ.ไทรงาม และธนาคารหมู่บ้านศรีสกุณา ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทอง จ.กำแพงเพชร ทำให้มีธนาคารหมู่บ้านเพิ่มเป็นแห่งที่ 4 จากเป้าหมายปี 2548 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งเป้าหมาย จะยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคารหมู่บ้าน จำนวน 99 แห่งทั่วประเทศ หลังจากรัฐบาลได้มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคในระดับชุมชนโดยวางขั้นตอนไว้ 3 ระดับคือ 1.การเตรียมความพร้อม และการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2. การเพิ่ม ประสิทธิภาพ และกระบวนการเรียนรู้ทางด้านการบริหารการจัดการ และ 3. การสร้างความเข้มแข็งด้วยการขยายเงินกองทุน และการสร้างเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงการสนับสนุนกับสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้จัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านแล้ว 77,508 กองทุน และมีกองทุนที่มีการบริหารดีเยี่ยม (AAA) โดยจะทำการจัดสรรเงินให้เพิ่มเติมกองทุนละ 100,000 บาท อีก 23,111 กองทุน และกองทุนที่ต้องต่อยอดให้ ด้วยการกู้เงินจากธนาคารของรัฐอีก 28,107 กองทุน เป็นเงิน 16,162 ล้านบาท โดยเป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก ธ.ก.ส. 22,122 ล้านบาท จากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย 5,985 ล้านบาท เป็นเงิน 5,097 ล้านบาท ทำให้กองทุนหมู่บ้านมีเงินหมุนเวียนแล้ว 2 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในส่วนธนาคารหมู่บ้าน 2 แห่ง ที่ตั้งเพิ่มเติมนั้น ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกองทุนหมู่บ้านในแถบภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากได้ตัวแทนของจังหวัดใกล้เคียงได้ศึกษาเป็นแบบอย่างการดำเนินงานด้วย ซึ่งธนาคารหมู่บ้านทุ่งมหาศาลได้รวมกันจัดตั้งเป็นธนาคารจาก 3 กองทุน ด้วยเงินเริ่มต้น 800,000 บาท มีสมาชิก 206 ราย และธนาคารหมู่บ้านศรีสกุณา รวมกันจัดตั้งธนาคารจาก 8 กองทุนหมู่บ้าน ด้วยเงินเริ่มต้น 3 ล้านบาท ซึ่งแต่ละแห่งชาวบ้านมีการบริหารจัดการที่ดี มีการรวมกลุ่มอาชีพ โดยสามารถเปิดให้บริหารฝากเงินแก่สมาชิกและการให้กู้เงิน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ โดยบ้านศรีสกุณา สามารถจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด และการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกในราคายุติธรรม จนเป็นหมู่บ้านกองทุนดีเด่นประจำปี 47

นายวราเทพ กล่าวอีกว่า ได้กำชับการปล่อยกู้ของธนาคารหมู่บ้านต้องกระทำอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้สมาชิกนำเงินไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยจนไม่เกิดประโยชน์ เนื่องจากการที่รัฐบาลต้องการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้น เพื่อให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ และจะได้ให้รายอื่นนำไปใช้ประโยชน์ด้วย และต้องการเงินทุนกระจายอยู่ในภูมิภาคมากขึ้น

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส.จะเป็นพี่เลี้ยงธนาคารกองทุนหมู่บ้าน ทั้งการให้ความรู้การจัดการ และการรับฝากเงิน โดยจะเป็นผู้รับขนส่งเงินมาให้ธนาคารต่างๆ เดือน

ละครั้ง ซึ่งก็จะให้อัตราดอกเบี้ยจากการรับฝากเงินเหมือนกับผู้ฝากทั่วไป โดยเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1 และเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 0.75 แต่จะบริการทุกรูปแบบ ทั้งการสอนการทำบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารด้วยความโปร่งใส

นางมานิต พันธะมา สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุ่งมหาศาล กล่าวว่า เมื่อมีธนาคารหมู่บ้านได้ช่วยเหลือด้วนเงินทุนแก่สมาชิกได้มา โดยเฉพาะการไม่ต้องเดินทางไกลออกไปติดต่อธนาคารนอกหมู่บ้านถึง 30 กิโลเมตร ต้องเสียเวลาและค่าเดินทาง แต่ก็อยากเตือนเพื่อนสมาชิกเมื่อยืมเงินไปใช้แล้วก็ต้องชำระคืนตามกำหนด หลังจากทำไร่ ทำนาได้เงินมาแล้ว

นางเปลี่ยน คำมูล กล่าวว่า จะทำให้หมู่บ้านมีการบริหารจัดการเงินที่เป็นระบบมากขึ้น และก็สามารถมีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพได้ ก็ยืนยันว่าเงินที่ได้รับ 5,000 บาท มีนำไปซื้อปุ๋ย ลงทุนทำนาแล้วก็จะนำมาชำระคืนให้.-

2005-05-15   ที่มา:สำนักข่าวไทย


 ข่าวอื่นๆ
2005-05-16:ธ.ก.ส. เปิดธนาคารหมู่บ้าน 2 แห่ง
2005-05-16:กรมขนส่งทางน้ำฯ คุมเข้มจุดขึ้น-ลงเลียบแม่น้ำโขง
2005-05-16:ททท.ปลื้มประชาชนแห่จองแพ็กเกจทัวร์นอกฤดู 4 วันเกิน 500 ล้านบาท
2005-05-09:พาณิชย์ยืนยันจัดงาน Thailand Exhibition ที่พม่าปลายปีนี้เหมือนเดิม
2005-05-09:ตลท.จับมือสมาคม บจ. เสนอคลังลดภาษีเงินได้ บจ.ทั้งหมด
2005-05-09:นายกรัฐมนตรีปากีสถานสนใจแนวทางการพัฒนาสินค้าโอท็อปของไทย
2005-05-03:ราคา “น้ำมัน-เนื้อหมู-ปลา” ดันเงินเฟ้อเดือน เม.ย. ขยับขึ้นร้อยละ 3.6
2005-05-03:ก.พาณิชย์เพิ่ม 8 สินค้าควบคุม รวมเนื้อหมู
2005-04-25:ก.เกษตรฯ เร่งเดินหน้า Road Map สินค้าเกษตร 16 ชนิด
2005-04-25:“อดิศร” ขู่ลงดาบ ผอ.ขสมก. หากทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
2005-04-25:ททท. ชูแผนพัฒนาตราดเป็นประตูท่องเที่ยวอินโดจีน
2005-04-18:กรมการค้าภายในเตรียมดึงโครงการหมูธงฟ้าราคาถูกสู้หมูแพง
2005-04-18:พาณิชย์เชิญผู้นำเข้าผลไม้จาก 23 ประเทศพบผู้ส่งออกและเกษตรกรโดยตรง
2005-04-18:"วราเทพ” สั่งคุมเข้มสินค้าเข้า-ออกด่านชายแดน
2005-04-11:ตลาดตราสารหนี้ประกาศเป็นศูนย์กลางซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์
2005-04-11:กรมการประกันภัยแนะผู้ขับขี่ตรวจ พ.ร.บ.ก่อนเที่ยวสงกรานต์
2005-04-11:ก.ทรัพยากรฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเหมืองแร่ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
2005-04-04:รมว.คลังเตรียมฟื้นรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนที่ขาดทุน
2005-04-04:ธปท. เผยเศรษฐกิจภาคเหนือยังขยายตัวต่อเนื่อง
2005-04-04:บลจ.นครหลวงไทยเตรียมเปิดแอลทีเอฟใหม่แถมประกันชีวิต
2005-03-28:พาณิชย์เตรียมหารือผู้ประกอบการช่วยตรึงราคาสินค้าไว้เท่าเดิม
2005-03-28:กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดแผนส่งเสริมการตั้งสหกรณ์มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
2005-03-28:รัฐบาลเร่งทุกหน่วยงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์-งบรายจ่ายปี 49
2005-03-21:แบงก์ออมสินเตรียมปล่อยกู้รถเข็น-แผงลอยปีนี้
2005-03-21:กรมประมงวางแผนใช้เทคโนฯ ชีวภาพเพิ่มผลผลิตปลาไทย
 ข่าวใหม่
ส.ส.ชาติไทย แฉโรงเรียนรัฐเรียกรับเงินเกือบ 1 แสนบาท
ตำรวจออกหมายเรียกโดโด้ให้ปากคำข้อหาทำร้ายร่างกายอดีตภรรยา
ชาติไทยเสนอตั้งชุมชนสมานฉันท์แก้ปัญหาใต้
ส.ว.- ส.ส.-นักกฎหมาย เชื่อจดหมาย บ.จีอีฯ แค่ยุทธการกลบข่าว
สธ.ไทยร่วมประชุมอนามัยโลกลดการตายแม่และเด็ก
จับขาโจ๋ซิ่งมอเตอร์ไซค์
ตำรวจเตรียมพร้อมรับจราจรเปิดเทอม
ไทยเฝ้าระวังเข้มยังไม่พบเชื้อไข้หวัดนกในสุกร
ธ.ก.ส. เปิดธนาคารหมู่บ้าน 2 แห่ง
กรมขนส่งทางน้ำฯ คุมเข้มจุดขึ้น-ลงเลียบแม่น้ำโขงส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | สินค้าใหม่-สินค้าแนะนำ | คุยกันเรื่องไวน์ | สินค้า d-i-wine | แนะนำสูตรไวน์ | สาระน่ารู้เรื่องไวน์ | ติดต่อทีม ดี.ไอ.ไวน์d-i-wine.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved